Hälsokost

Hälsokost är olika typer av livsmedel som anses ha någon specifik hälsofördel. I Sverige finns det strikta regler för vilka produkter som får kallas för hälsokost. Hälsokost har ökat kraftigt i popularitet de senaste åren, men många av de livsmedel som idag klassas som hälsokost har konsumerats i flera tusentals år i många delar av världen.

Piller eller ”vanlig” hälsokost?

Mycket av den hälsokost som marknadsförs och säljs, både i fysiska butiker och på internet, kommer i pillerform. Det är vanligt med framför allt vitaminer, så kallade vitamintillskott, i pillerform. Även olika typer av oljor som innehåller vitaminer och mineraler förekommer och marknadsförs som hälsokost.

Ekologiska livsmedel

Ekologisk mat är mat som är gjord på råvaror som odlats på ekologiskt vis, vilket innebär att de måste uppfylla vissa krav. Den vanligaste märkningen som visar att en produkt är ekologisk är i Sverige den så kallade KRAV-märkningen. I en ekologisk odling får man bland annat inte använda syntetiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. En del påstår att ekologisk mat är nyttigare än icke-ekologisk mat, då den inte innehåller rester av bekämpningsmedel, och kallar den till och med för hälsokost. Det påstås även att ekologiska livsmedel är rikare på vitaminer.

Vegansk mat är mat som inte innehåller några produkter som kommer från djur. Den är med andra ord helt växtbaserad. Istället för att äta exempelvis kött, ägg och mjölk ersätts detta med annan mat. Denna kan vara antingen så kallad vegansk hälsokost, såsom bönor, grönsaker och ärtor, eller halvfabrikat såsom sojabiffar eller sojafärs. En del av de som blir veganer blir det för hälsans skull, och fokuserar därför mycket på att äta vegansk hälsokost. Denna anses ibland nyttigare och mer naturlig än animalisk mat. Andra som blir veganer väljer att bli det av andra anledningar, till exempel för djurens eller planetens skull.

Leave a Reply

mts_best